arbeidsrecht voor werknemers

Voor u als werknemer is het belangrijk dat u een gezonde samenwerking heeft met uw werkgever. Door de emotionele band met uw werkplek en collega’s herkent u niet altijd dat uw werkgever voorbereidingen treft voor een verandering op de werkvloer. Let goed op signalen als aanmaningen en verwijten, informatiestroom wordt ineens een heel stuk minder en de communicatie is schriftelijk geworden in plaats mondeling.

Nu u een gezonde argwaan heeft gekregen is het belangrijk dat u maatregelen treft. In eerste instantie is het verstandig om zelf een (privé)dossier aan te leggen. Daar kunt u de schriftelijke communicatie tussen u en uw werkgever en andere belangrijke documenten in bewaren. Bewaar deze documenten altijd thuis aangezien uw werkgever u onverwachts op non-actief kan zetten.

Naast lichte signalen op de werkvloer zijn er ook acties van de werkgever om zijn of haar doelstellingen te forceren. Hierbij kunt u denken aan het beperken van uw taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. U krijgt ondubbelzinnig advies van uw werkgever om ergens anders te gaan solliciteren of u krijgt ineens een negatieve beoordeling. Het is zeer begrijpelijk dat het voor u lastig is om het conflict zakelijk te benaderen. Ebbink Juridisch Adviesbureau staat u graag bij en zorgt voor een juridische en professionele behandeling van het arbeidsgeschil.

ebbink juridisch adviesbureau adviseert u onder andere bij de volgende arbeidsconflicten

  • Ontslagrecht
  • Ontslagvergoedingen
  • Goed werkgeverschap
  • Opstellen van verweerschriften
  • Conflicten over de arbeidsvoorwaarden
  • Loonvorderingen
  • Schadevergoeding op grond van werkgeversaansprakelijkheid

ebbink juridisch adviesbureau
Gevestigd in het Groot handelsgebouw
Stationsplein 45 (D1.144)
3013 AK Rotterdam
06 42 09 32 64
info@ebbink.com